Barvy

Citace článku Ing. Miluše Böhmové :

Genetický kód psa (pro linii černá s pálením) může vypadat zhruba takto: "AtAt Bb Dd Ee". B, D a E jsou základní geny působící na barvu psa v založení černá s pálením. "At" je alela umožňující dvojí zbarvení tak, že je většina těla "tmavá" a na určitých přesně vyhraněných místech je barva žlutá/červená tzv. pálení, "d" je alela pro recesivní modrou barvu, "b" je alela pro recesivní hnědou barvu, "e" je alela pro omezení vzniku tmavého pigmentu v srsti a v homozygotní formě "ee" mění základní barvu na žlutou. Uvažujeme tedy základní černou barvu s pálením, hnědou barvu s pálením a jejich zreděné varianty.

Ředěná barva vzniká tak, že na základní barvu působí geny "dd" nazývané v originále dilution (ředění). Pokud ředíme barvu černou s pálením (BB nebo Bb) vznikne pes modrý s pálením (BBdd nebo Bbdd). Pokud ředíme barvu hnědou s pálením (bb) je pes lila s pálením (bbdd).

Černá s pálením

Základní barva pražského krysaříka. Jedinci takto zbarvení mohou být homozygoti - nesou vlohy pouze pro tuto barvu. Nebo heterozygoti - kromě dominantní alely pro černou barvu nesou recesivní alelu pro jiné zbarvení a výsledná barva jejich potomků je pak dána různými kombinacemi alel.

Hnědý s pálením

Barva hnědá s pálením vznikne při kombinaci dvou recesivních alel "b". Pes černý s pálením homozygot nese dvě dominantní alely BB, pes černý s pálení heterozygot nese kombinaci Bb, barva hnědá s pálením vznikne kombinací dvou recesivních alel bb

Lila s pálením

Modrá s pálením

Hnědá s pálením - dlouhosrstá